Ενημέρωση για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων

Η εταιρεία «Α ΤΡΙΑΝΤΗΣ - Δ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΕ» με τον διακριτικό τίτλο “TENNIS SQUARE” και έδρα στην Μαρούσι, Πεντέλης 69, Αττική, ΑΦΜ 800352695, στο εξής καλούμενη η “TENNIS SQUARE”, (τηλ. 210 61 49 270), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ζητάει τη συγκατάθεσή σας για να σας ενημερώνει μέσω e-mail σχετικά με τα νέα και τις προσφορές της (εφεξής «ενημερωτικά δελτία»).

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την TENNIS SQUARE και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη. Η δήλωση συγκατάθεσης σας θα τηρείται για όσο χρόνο λαμβάνετε ενημερώσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας πατώντας το κουμπί Unsubscribe που βρίσκεται στα mail που λαμβάνεται από την TennisSquare.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, της συγκατάθεσής σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην TENNIS SQUARE στο e-mail gdpr@tennissquare.gr .

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η αποστολή ενημερωτικών δελτίων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 6475600 ).