Ειδοποίηση απορρήτου Tennis Square(GDPR)

 Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία με την επωνυμία «Α ΤΡΙΑΝΤΗΣ - Δ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο “TENNIS SQUARE” με έδρα το Μαρούσι, οδός Πεντέλης 69, Αττική, ΑΦΜ 800352695, στο εξής καλούμενη η “TENNIS SQUARE”. Η TENNIS SQUARE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε εφόσον είστε πελάτης μας, για τους λόγους που χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας.

1.    ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, η TENNIS SQUARE συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός προπληρωμένης/χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, ιατρικές γνωματεύσεις, στοιχεία συναλλαγών σας με εμάς σε σχέση με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντας μας, συμμετοχές σε τουρνουά και σε πρόγραμμα προσκλήσεων σε αγώνα βάσει της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μας. Η λήψη αυτών των δεδομένων γίνεται πάντα απευθείας από εσάς με την εγγραφή σας ως μέλους της TENNISSQUARE, με την εγγραφή προσώπων των οποίων ασκείτε γονική μέριμνα, την εγγραφή σας ως επισκέπτης παίκτης, ως επισκέπτης μαθητής ή ως αγοραστής προϊόντων μας. Τέλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας για οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο βάσει νόμου, δηλαδή σε περίπτωση τήρησης προσωπικών δεδομένων σας εκτός σύμβασης με εσάς.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, παρέχονται στην TENNIS SQUARE απευθείας από εσάς. Όλα τα παραπάνω δεδομένα σας φυλάσσονται και επεξεργάζονται εντός της TENNIS SQUAREσε ασφαλή χώρο και με ασφαλή μέθοδο.

Στην TENNISSQUARE δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τα πολιτικά φρονήματα σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση σας, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

 

2.    ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας διότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης μας με εσάς, για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, για σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντα της TENNIS SQUARE ως υπεύθυνου επεξεργασίας,καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις για σκοπούς που σχετίζονται με την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας. Συγκεκριμένα συλλέγουμε δεδομένα σας:

 

i.        Για να εκτελέσουμε μια σύμβαση κατόπιν παραγγελίας σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Δηλαδή για να: α) Αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις, β) Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γ) Διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), δ) Εκδίδουμε λογαριασμούς, τιμολόγια και διαχειριζόμαστε επιστροφές, ε) Διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με προμηθευτές, των οποίων ενδέχεται να είστε υπάλληλοι ή συνεργάτες.

ii.        Για να ασκήσουμε κάθε έννομο συμφέρον μας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: α) ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας, β) να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση με πελάτες μας, ή με προμηθευτές μας των οποίων είστε υπάλληλοιή συνεργάτες γ) να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, δ) Για να προσαρμόσουμε τυχόν προσφορά μας προς εσάς μέσω διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν σε εσάς.

Τέλος, η TENNIS SQUARE ενδέχεται να διατηρεί αρχείο ιατρικών γνωματεύσεων σας, διότι η συλλογή και επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας. . Συγκεκριμένα, έχοντας μια πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση δική σας ή του παιδιού σας, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το πρόσωπο που αφορά δεν διατρέχει κίνδυνο υγείας καινα αντιμετωπίσουμε ή να αποτρέψουμε κάποιο πιθανό συμβάν υγείας που μπορεί να προκύψει κατά την άσκηση και τη συμμετοχή στην TENNISSQUARE.

 

3.    ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε:

·         Αρμόδιους υπαλλήλους τηςTENNIS SQUARE

·         Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.

·         Οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

·         Ορισμένους εγκεκριμένους επαγγελματίες/συνεργάτες όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές.

·         Σε άλλα μέλη της TENNISSQUAREή του www.tennissquare.grαποκλειστικά στο πλαίσιο πρόσκλησης για τη διεξαγωγή αγώνα αντισφαίρισης ή της συμμετοχής σε τουρνουά αντισφαίρισης της TENNISSQUARE. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπόλοιποι ανά περίπτωση συμμετέχοντες, θα έχουν πρόσβαση στο ονοματεπώνυμό σας και στο γεγονός της διεξαγωγής ορισμένου κάθε φορά αγώνα και εν γένει της συμμετοχής σας σε τουρνουά. Επίσης στον ακριβή τόπο και ώρα διεξαγωγής κάθε αγώνα καθώς και στο αποτέλεσμά του. Τέλος, ο εκάστοτε συμπαίκτης σας θα μπορεί έχει πρόσβαση στον αριθμό του τηλεφώνου σας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του ορισθέντος αγώνα.

·         Επίσης είναι δυνατό στοιχεία από τουρνουά και ιδίως τα ονόματα και οι φωτογραφίες των νικητών να αναρτηθούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

4.    ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με άλλη περίοδο όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες του πελάτη διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άσκηση ή η υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.

 

5.    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότας. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά – φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε.

Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν αναλόγως.

Δικαίωμα διαγραφής (λήθη): μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνσηgdpr@tennissquare.gr

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail contact@dpa.gr.

 

6.    CΟΟΚΙΕS

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και τα οποία μας στέλνετε σε κάθε σας επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και για να μετράμε τις επιδόσεις του της ιστοσελίδας μας και να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά του browser σας από τις ρυθμίσεις του. Έχετε ωστόσο υπόψη, ότι τα cookies είναι απαραίτητα για τις περισσότερες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

 

7.    ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σε έναν κόσμο συνεχόμενων τεχνολογικών αλλαγών, ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου online και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

8.    ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση gdpr@tennissquare.gr

 

9.    ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από 25/5/2018.